करियर विकास कार्यक्रम

करियर विकास कार्यक्रमको बारेमा~

जापानमा आउन चाहने वा जापानमा आएका नेपाली युवाहरूलाई करियर भिजन बनाउन सहयोग गर्ने यो कार्यक्रमको उद्धेश्य हो।

करियर विकास कार्यक्रम (जापानमा सञ्चालन हुने)

जापानमा आएका नेपाली युवाहरूलाई करियर भिजन बनाउन सहयोग गर्ने यो कार्यक्रमको उद्धेश्य हो।

एउटा सत्र कुल 3 घण्टा (योजना अनुसार)
लेक्चर नेपाली र जापानी भाषामा सञ्चालन हुनेछ ।
जापानमा सञ्चालन गरिने

जापानमा सञ्चालन हुने पहिलो करियर विकास कार्यक्रम June महिनाको १२ र १९ तारिखमा कुमामोतोको निहोन केइजाइ दाइगाकुमा आयोजना हुन गइरहेको छ! यो कार्यक्रम निहोन केइजाइ दाइगाकुका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरिएको छ। सर्वसाधारणका लागि भने कार्यक्रम तयारी भइरहेको छ ।

करियर विकास कार्यक्रम (नेपालमा सञ्चालन हुने)

जापानमा आउन चाहने नेपाली युवाहरूलाई करियर भिजन बनाउन सहयोग गर्ने यो कार्यक्रमको उद्धेश्य हो।

एउटा सत्र कुल 3 घण्टा (योजना अनुसार)
लेक्चर नेपाली भाषामा सञ्चालन हुने
नेपालमा सञ्चालन हुने

Coming soon…

मेलिङ लिस्टमा दर्ता

हामी तपाईंलाई विभिन्न नवीनतम कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछौं।
औद्योगिक मानव स्रोत विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेहरूले मेलिङ लिस्टमा नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ।

Scroll to Top