मार्गदर्शन कार्यक्रम

मार्गदर्शन कार्यक्रम

नेपाल फर्किएपछि व्यवसाय संचालन गर्ने लक्ष्य राख्ने व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम हो। हामीले नेपालमा व्यापार भन्सार, मानव सञ्जाल, व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रिया, कर/लेखा, कानुनी मामिला, श्रम मामिला, आदि बारे व्यावहारिक जानकारी प्रदान गर्दछौं। PI सिर्जनाहरु मध्ये कुनै एक कार्यक्रम लिएकाहरूले मात्र यो पाठ्यक्रम लिन सक्दछन्।

मेलिङ लिस्टमा दर्ता

हामी तपाईंलाई विभिन्न नवीनतम कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछौं।
औद्योगिक मानव स्रोत विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेहरूले मेलिङ लिस्टमा नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ।

Scroll to Top