Good Practice

नेपाली कामदार पठाउने संस्था, कामदार परिवेक्षण संस्था, सहयोगी संस्थाको रुपमा दर्ता भएका संस्था र कामदार स्वीकृत गर्ने कम्पनिहरुका उत्कृष्ट सेवा तथा गतिविधिहरू बारेमा जानाकारी दिनेछौ।

मेलिङ लिस्टमा दर्ता

हामी तपाईंलाई विभिन्न नवीनतम कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछौं।
औद्योगिक मानव स्रोत विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेहरूले मेलिङ लिस्टमा नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ।

Scroll to Top