सान्दर्भिक कार्यक्रम

सान्दर्भिक कार्यक्रम

जाइका र नेपाल सरकार बाहेकका अन्य दाताहरूद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हो जसले नेपाल फर्केका मानिसहरूकालागि रोजगारी र व्यवसाय सुरु गराउन सहयोग गर्दछ।

मेलिङ लिस्टमा दर्ता

हामी तपाईंलाई विभिन्न नवीनतम कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछौं।
औद्योगिक मानव स्रोत विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेहरूले मेलिङ लिस्टमा नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ।

Scroll to Top