सफलताको कथा

व्यवसायीक सफलता हासिल गर्नु भएका उद्ययमीहरुको सफलताको कथाका इन्टरभियू हरु भिडियो मार्फत देखाएका छौं ।

Career Steps to Run Tourism Business
https://youtu.be/8SaH-R21f4g
Running Yoga Retreat Business
Set Career Goals before Going to Japan
A Story of Couple who Runs a Japanese Language School
Cargo Business Owner’s Struggles and Success
The Path for Building Successful Coffee Business
Running a Japanese-style Bakery in Nepal
मेलिङ लिस्टमा दर्ता

हामी तपाईंलाई विभिन्न नवीनतम कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछौं।
औद्योगिक मानव स्रोत विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेहरूले मेलिङ लिस्टमा नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ।

Scroll to Top